Gepost op 16-mrt-2020

Brepoels Vertaalbureau - Beëdigd vertalers

MEDEDELING
In het kader van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het Coronavirus, stellen we alle verkennende afspraken die op kantoor zouden plaatsvinden, uit tot een nader te bepalen tijdstip. Dit betekent echter niet dat het kantoor gesloten is en dat we u niet kunnen helpen.
Afhandeling lopende opdrachten:
Afhalingen gebeuren na het maken van een afspraak en enkel aan de deur van het kantoor en mits inachtneming van de nodige afstand. Betalingen gebeuren contactloos via een betaalapp. Vertalingen worden bij voorkeur per post verzonden. Originele documenten uit het buitenland worden niet per post bezorgd.
Offertes / nieuwe opdrachten:
Een fysieke afspraak op kantoor is nu niet mogelijk. U kunt uw documenten inscannen en mailen naar info@brepoels-translation-agency.be. We bezorgen u dan een offerte per mail. Bij akkoord bezorgt u ons de getekende bestelbon. De vertaling zal u per post bezorgd worden. Een afhandeling via telefonische weg, digitale weg en post is dus mogelijk.
Wat met de levertermijnen?
U moet rekening houden met een langere termijn voor beëdigde vertalingen omdat er ook op de griffies van de rechtbanken (waar de vertalingen moeten worden gelegaliseerd) maatregelen (zullen) worden genomen om contacten te vermijden. Hetzelfde geldt voor de legalisatiediensten van de FOD Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken en de ambassades.
Heeft u vragen, aarzel niet ons telefonisch te contacteren via 011 201 777.
We danken u voor uw begrip.
B-T-A
Contact
Bericht verzonden. We nemen snel met je contact op.