Gepost op Jan 10, 2021

Brepoels Vertaalbureau - Beëdigd vertalers

UPDATE 2021 – DEEL 1: Wat is een beëdigde vertaling volgens de huidige wet- en regelgeving?

Sinds 29/12/2019 is een beëdigde vertaling een vertaling die is uitgevoerd door een beëdigd vertaler die de eed heeft afgelegd voor een Hof van Beroep, ingeschreven is in het Nationaal Register van Beëdigd Vertalers en Tolken en over een geldig identificatienummer (VTI-nr.) beschikt.

Een vertaling zal pas als een beëdigde vertaling worden beschouwd nadat de geijkte formule, het identificatienummer en de handtekening van de vertaler is aangebracht en de handtekening van de vertaler is gelegaliseerd door een daartoe bevoegde dienst van de FOD Justitie.

Het hele proces valt als volgt samen te vatten: een origineel document wordt nauwgezet en integraal vertaald, de vertaler verklaart dat de inhoud van zijn/haar vertaling identiek is aan de inhoud van het originele document en de FOD Justitie (NRBVT) levert het bewijs van het feit dat de vertaler in kwestie beëdigd is.
Contact
Bericht verzonden. We nemen snel met je contact op.