Gepost op Jan 10, 2021

Brepoels Vertaalbureau - Beëdigd vertalers

UPDATE 2021 – DEEL 4: Wat verandert er in de nabije of verre toekomst op het vlak van legalisaties van vertalingen?

Binnen afzienbare tijd zullen beëdigde vertalers beschikken over een door FOD Justitie uit te reiken officiële stempel. Deze stempel zal gelden als legalisatie voor de vertalingen die bestemd zijn voor het binnenland. Voor vertalingen die bestemd zijn voor het buitenland verandert er niets: verdere legalisatie via de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken blijft nodig in die gevallen waarin het vandaag ook nodig is.

Wel wordt er verwacht en vooral gehoopt dat dit proces in de toekomst vereenvoudigd zal worden via het systeem van e-legalisatie. Vandaag kunnen notarissen en gemeenten als geaccrediteerde partners van de FOD Buitenlandse Zaken rechtstreeks de e-Apostille- en/of e-legalisatieaanvraag opstarten voor de documenten die zij afleveren. Wie een legalisatie of Apostille nodig heeft voor een notarieel attest of een akte van de burgerlijke stand hoeft zich daarvoor in de meeste gevallen niet meer fysiek te verplaatsen naar de legalisatiediensten in Brussel. Als zulks mogelijk wordt voor beëdigde vertalingen die bestemd zijn voor het buitenland, betekent dit een duurzame en tijdbesparende vereenvoudiging. Maar zover zijn we dus nog niet.
Contact
Bericht verzonden. We nemen snel met je contact op.