Gepost op Feb 2, 2021

Brepoels Vertaalbureau - Beëdigd vertalers

Op 2 februari 2021 ontvingen de eerste beëdigd vertalers hun officiële stempel. Voorlopig heeft dit nog geen impact op het af te leggen legalisatietraject voor vertalingen. Pas na publicatie van het Koninklijk Besluit zal de aangebrachte stempel gelden als legalisatie en vervalt de huidige vereiste van legalisatie door de FOD Justitie voor alle vertalingen die bestemd zijn voor binnenlands gebruik of voor landen met vrijstelling van legalisatie door de FOD Buitenlandse Zaken.

De manier om een legalisatie van de FOD Justitie te bekomen, de legalisatieprocedure dus, is wel licht gewijzigd.

Draagt de vertaling de officiële stempel van de beëdigd vertaler, is de vertaling bestemd voor het buitenland en is het land van bestemming niet vrijgesteld van legalisatie of Apostille door de FOD Buitenlandse Zaken? Dan kunnen we voor de legalisatie van de handtekening van de vertaler terecht bij de dienst legalisaties en parlementaire vragen van de FOD Justitie.

In alle andere gevallen wordt de legalisatie nog aangevraagd bij de dienst Nationaal Register van Beëdigd Vertalers en Tolken van de FOD Justitie. Meer info is te vinden op de website van de FOD.

Ziet u als klant door het bos de bomen niet meer? Geen nood, we voeren deze stappen graag voor u uit en/of gidsen u door het verdere legalisatietraject. Voor de stappen die u zelf zet, kunt u met al uw vragen steeds bij ons terecht.

Nog dit: ook de huidige procedure is tijdelijk en zal bij publicatie van het KB opnieuw wijzigen.
Contact
Bericht verzonden. We nemen snel met je contact op.