Gepost op 11-jun-2018

Brepoels Vertaalbureau - Beëdigd vertalers

Wil u een akte van de burgerlijke stand bij uw gemeente aanvragen? Is dit brondocument bestemd voor het buitenland en moet het door de FOD Buitenlandse Zaken na vertaling voorzien worden van een legalisatie of Apostille?
Dan dringt u er best op aan dat men u géén digitaal ondertekende akte aflevert, maar een papieren akte met fysieke handtekening van de burgemeester of een schepen.

De controle van digitale documenten die voorgelegd worden aan de dienst legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken, verloopt momenteel erg moeizaam. Aan de loketten kunnen digitale documenten voorlopig niet behandeld worden. U kunt deze documenten wel per post verzenden naar de dienst legalisatie, maar dan moet u rekenen op een behandelingstermijn van enkele weken.

Levert de gemeente toch een digitaal ondertekend document af, dan kan zij als geaccrediteerd partner van de dienst legalisatie van FOD Buitenlandse Zaken zelf een e-legalisatie of e-apostille aanbrengen. Let op: nog niet alle landen aanvaarden e-legalisaties. Indien het land van bestemming nog geen e-legalisatie aanvaardt, vraagt u toch best een fysiek ondertekend document aan bij uw gemeente. De dienst legalisatie van FOD Buitenlandse Zaken kan u dan aan de loketten een legalisatie op papier bezorgen.

Het is belangrijk over de juiste (fysiek of digitaal ondertekende) brondocumenten te beschikken voordat u de vertaling ervan laat uitvoeren. Bent u niet zeker? Bel ons op 011 201 777 en we bekijken met u welke stappen u best onderneemt!
Contact
Bericht verzonden. We nemen snel met je contact op.