Gepost op 4-feb-2020

Brepoels Vertaalbureau - Beëdigd vertalers

Wanneer draagt iemand anno 2020 de titel van beëdigd vertaler?

Op 29 juni 2019 zijn er nieuwe wettelijke bepalingen betreffende het nationaal register voor beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken in werking getreden.

Momenteel zitten we in een overgangsfase, maar wat vaststaat, is dat sinds 29.12.2019 de titel van beëdigd vertaler enkel nog gevoerd mag worden door zij die voldaan hebben aan elk van de 3 navolgende voorwaarden.

Een beëdigd vertaler is voortaan een vertaler die
- in het voorlopige nationaal register van beëdigde vertalers is opgenomen; én
- de eed heeft afgelegd voor het Hof van Beroep; én
- over een VTI-nummer beschikt.

Beëdigde vertalers dienen hun vertaling te voorzien van een nieuwe beëdigingsformule waarin zij o.a. hun naam, titel en VTI-nummer moeten vermelden.

Vertalers die enkel de eed hebben afgelegd voor een rechtbank van eerste aanleg, mogen zich dus niet langer beëdigd vertaler noemen, ook als ze zijn opgenomen in het register.

Op de griffies van de rechtbanken mogen geen handtekeningen meer gelegaliseerd worden van vertalers die niet aan de nieuwe vereisten hebben voldaan.
Contact
Bericht verzonden. We nemen snel met je contact op.