Gepost op Jan 10, 2021

Brepoels Vertaalbureau - Beëdigd vertalers

UPDATE 2021 – DEEL 2: De rechtbank legaliseert niet meer. Hoe verloopt de nieuwe, tijdelijke legalisatieprocedure?

Sinds 01/01/2021 is het Nationaal Register van Beëdigd Vertalers en Tolken (NRBVT) belast met de legalisatie van de handtekening van de vertaler. Tot 31/12/2020 gebeurde dit doorgaans nog op de griffies van de Rechtbanken van Eerste Aanleg. Doordat de legalisaties nu slechts op één centrale plaats worden aangebracht, dient er tijdelijk rekening gehouden te worden met langere levertermijnen voor beëdigde vertalingen. We schrijven ‘tijdelijk’, want deze nieuwe situatie is slechts een overgangsfase.
Contact
Bericht verzonden. We nemen snel met je contact op.