Gepost op Jan 10, 2021

Brepoels Vertaalbureau - Beëdigd vertalers

UPDATE 2021 – DEEL 3: Zijn er bijkomende legalisaties nodig voor vertalingen?

Nadat de vertaler de vertaling van de nodige formule en zijn/haar handtekening heeft voorzien en de FOD Justitie (NRBVT) er een legalisatie op heeft aangebracht, is het document in principe klaar voor elk rechtsgeldig gebruik bij een Belgische overheid (zoals een gemeente) en voor gebruik bij overheden in een beperkt aantal landen binnen de EU die vrijgesteld zijn van verdere legalisatie. Voor gebruik bij overheden in andere landen zijn er bijkomende legalisaties vereist via achtereenvolgens FOD Buitenlandse Zaken en (als het land van bestemming niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag) de ambassade of het consulaat van het land van bestemming in België.
Contact
Bericht verzonden. We nemen snel met je contact op.